Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting is een nieuwe techniek, ontstaan uit de recente ontwikkelingen in de kwantumfysica en ontwikkeld door Karl Dawson.

Het doel van MR is de pijnlijke herinneringen die je uit het verleden vasthoudt te transformeren naar positieve ervaringen om zo jouw levenskwaliteit te verhogen.

Sinds het ontstaan van EFT eind jaren ’90 door Gary Graig heeft deze methode zich verder ontwikkeld. EFT experts hebben effectieve technieken ontwikkeld om EFT nog beter te kunnen toepassen. Karl Dawson heeft met zijn Matrix Reimprinting een belangrijke bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Het brengt EFT een stap verder omdat niet alleen de emoties worden geneutraliseerd, maar ook de herinneringen naar een positieve ervaring worden getransformeerd.

MR gaat uit van de gedachte dat al onze herinneringen opgeslagen zijn in Het Veld en niet in ons brein zelf. Ons brein functioneert meer als een zend- en ontvangstsysteem die verbonden is met Het Veld of The Matrix.
Bij een trauma splitst een deel van onze energie zich af om ons tegen een pijnlijke gebeurtenis te beschermen en blijft achter in The Matrix. Dit wordt de ECHO (Energy Consciousness HOlogram) genoemd. Dit is een gedissocieerd, jongere deel van onszelf. Het is als het ware bevroren in de tijd (de eerste gebeurtenis waaraan een herinnering is gekoppeld) maar beïnvloedt nog steeds ons huidig gedrag (telkens we met gelijkaardige situaties te maken hebben) bijvoorbeeld ‘”de kleine Andreas die werd gepest op school’” of “de kleine Yelena die niet graag in de buurt kwam van haar oom omdat hij haar regelmatig aanraakte”’.

Met behulp van MR gecombineerd met EFT gaan we deze bevroren ECHO in het energiesysteem laten wegsmelten en word je bevrijd van dit, eerst beschermende maar tegelijk blijvend, saboterende mechanisme.

Wanneer we veel negatief geladen echo’s in ons Veld meedragen, dan hebben deze een nadelige invloed op onze energie. Dat kan één van de redenen zijn waarom mensen vermoeidheidsklachten ontwikkelen of zeer angstig in het leven staan. Je ervaart gemakkelijk situaties die overeenkomen met je negatieve herinneringen uit je verleden, bijvoorbeeld “Andreas heeft het moeilijk om in contact te komen met nieuwe mensen” of “Yelena krijgt kippenvel telkens als een bepaald type man de feestzaal binnenkomt”. Wanneer je jouw Veld opschoont, maak je ruimte voor positievere ervaringen.

Wanneer de lading geneutraliseerd is, is er geen sprake meer van een mogelijke heractivering in het nu. De vroegere ervaring heeft geen invloed meer op het leven van vandaag. Je herschrijft als het ware je eigen geschiedenis waardoor je met meer vrijheid in het leven kunt staan. MR kan voor elke pijnlijke gebeurtenis gebruikt worden die je hebt meegemaakt en die je niet hebt verwerkt hebt. Ook deze waar we zelf niet van bewust zijn.

Hoe gaan we te werk met MR?

  • We vertrekken vanuit een huidige moeilijke situatie om op zoek te gaan naar een negatieve herinnering die daaraan gekoppeld is.
  • Dan maken we contact met het jongere zelf ( de echo).
  • We neutraliseren vervolgens de negatieve lading van het jongere zelf met EFT.
  • Vervolgens maken we contact met de echo en vragen wat het nodig heeft of waar het behoefte aan heeft. We stappen als het ware als ‘ons volwassen zelf’ in ons eigen verleden.
  • We gaan op zoek als’ ons volwassen zelf’ om de echo’s uit ons verleden te helpen om lastige situaties op te lossen die op dat moment niet mogelijk waren.
  • De vroegere kernovertuiging die met deze situatie samenhangt wordt omgezet in een ondersteunende, positieve ervaring.
  • Vervolgens wordt deze getransformeerde herinnering opgeslagen in Het Veld.

Het nieuwe beeld dat daaruit is ontstaan zorgt ervoor dat we minder energie kwijtspelen en evenwichtiger in het leven kunnen staan.

Deze transformatie wordt als bijzonder helend en bevrijdend ervaren.


All that we are is a result of what we have thought

Buddha